Παρακολουθησε το βιντεο

Thess-aerio

Οι υπηρεσίες μας στα χέρια σας!

ΜΕΛΕΤΗ - ΠΩΛΗΣΗ

Μελέτη και εγκατάσταση νέων τεχνολογιών για τη θέρμανση του χώρου σας!

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Υποστίρηξη και συντήρηση των θερμοϋδραυλικών σας συστημάτων και εγκαταστάσεων!

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

Φροντίζουμε τα υδραυλικά σας συστήματα καθώς και τα συστήματα πυρόσβεσης σας!

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μερικές απο τις πολλές υπηρεσίες μας

Θερμανση

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων θέρμανσης με φυσικό αέριο!

Θερμανση

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ

Εγκατάσταση νέων τεχνολογιών θέρμανσης χώρου με τη θέρμανση δαπέδου!

Θερμανση

ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Εγκατάσταση και υποστήρηξη συστημάτων ηλιακής θέρμανσης!

Θερμανση

ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΕΛΕΤ ΚΑΙ ΞΥΛΟΥ

Εγκατάσταση λεβητών πέλετ και ξύλου για τη θέρμανση του χώρου σας!

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυρόσβεσης για ασφάλεια στο χώρο σας!

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

ΠΙΕΣΤΙΚΑ - ΑΝΤΛΙΕΣ

Εγκατάσταση και πιεστικών συστημάτων και αντλιών νερού!

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

ΥΔΡΟΡΡΟΕΣ

Εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων υδρορροών στο χώρο!

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ

Εγκατάσταση και ορθη λειτουργία συστημάτων αποχέτεσης που κρατάνε στο χρόνο!